Cookies beleid

123schoonmaken.nl hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en diensten/service gebruikers. En zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In dit Cookiesbeleid alsmede Privacybeleid en Algemene voorwaarden word geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. 

Reikwijdte en toestemming 

Door gebruik te maken van de diensten en services van 123schoonmaken.nl inclusief bijhorende website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit cookiesbeleid, privacybeleid en algemene voorwaarden.  

123schoonmaken.nl verkoopt geen gegevens zonder toestemming. Ze dienen enkel als een doel om de vrijwillige offerte aanvraag positief te verwerken, zoals aangevraagd en geverifieerd.  

Let wel. De vrijwillig gegeven informatie is nodig om zo goed als mogelijk te kunnen voldoen aan de gevraagde facilitaire en marketing sales & promotie diensten. En uiteindelijk het hoofd doel van de vrijblijvende schoonmaakbedrijf offerte aanvraag is,

Het schoon opleveren van een object ( kantoor, bedrijf, huis, vastgoed object. Een algemene openbare ruimte of een vervoermiddel, of anders) is aan een schoonmaakbedrijf lid.

123schoonmaken.nl zal persoonlijke gegevens aan derden, schoonmaakbedrijf leden van 123schoonmaken.nl, verkopen en zal deze verder uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de aanvraag.  

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens in de volgende gevallen: 

 1. Wanneer persoonsgegevens aan worden ons verstrekt, bijvoorbeeld door aan te melden voor onze nieuwsbrief; of bij het aankopen van een product in onze webshop. 
 2. Wanneer je onze website bezoekt en gebruik wenst te maken van geboden diensten en services; 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: 

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door de gebruiker zijn of haar computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: 

 • browsergegevens; 
 • duur van het bezoek; 
 • pagina’s die je bezoekt; 
 • links waar je op klikt; 
 • locatiegegevens op basis van gebruiker zijn of haar IP-adres; 
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres. 

 Persoonlijke gegevens die jezelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling): 

Voor- en Achternaam Omdat we je graag bij naam willen aanspreken 
E-mailadres Je ontvangt een e-mail over de aanvraag, bestelling en indien van toepassing de BTW factuur. Als je toestemming hebt gegeven, ontvang je ook e-mail met onze aanbiedingen en nieuwsbrieven. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kan je je uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@123schoonmaken.nl 
Adres en woonplaats Het adres geven wij door aan onze leden en partners zodat er schoon opgeleverd kan worden en/of worden vertoond bij een bedrijfsvermelding. 
Telefoonnummer Wij nemen contact met je op als dit nodig is voor aanvulling van de Offerte Aanvraag of Schoonmaak Index ( clean backlink) bedrijfsvermelding. 
Financiële gegevens 123schoonmaken.nl vraagt nooit naar bank informatie of een copy ID voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte of lidmaatschap en of andere diensten. Marketing en Sales schoonmaak Leads, offerteaanvragen worden aan leden per stuk aangeboden en per stuk afgerekend enkel afgeleverd per email, na vooruitbetaling van de btw pro forma factuur
Informatie aanvullen verwijderen of wijzigen Mocht er achteraf iets mis zijn, m.b.t. informatie. Neem contact op. Wij helpen graag. Inbound contact aanvraag met gebruiker / aanvrager akkoord kan er nader contact worden opgenomen.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens: 

 • Als je een offerte aanvraag plaatst, of schoonmaakbedrijf (gratis) lidmaatschap aanvraagt hebben we informatie nodig. Minaal, u bepaalt zelf wat wel en wat niet. Minimaal naam, e-mailadres, vestiging- en werkadres en factuuradres en KvK nummer gegevens nodig om een zo een compleet als mogelijke offerte op te kunnen stellen.
 • Om het bij 123Schoonmaken.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de aanvraag /  bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en diensten, services en artikelen aanbevelen die mogelijk interessant zijn. 
 • Alleen met toestemming gebruiken wij  gegevens om gebruikers te informeren over de ontwikkeling van 123schoonmaken.nl en de website, speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je ten alle tijden kosteloos afmelden. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden: 

Wij kunnen persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor 123schoonmaken.nl of als advertiser danwel een publisher. persoonsgegevens worden door onze be-, en verwerkers verwerkt op beveiligde servers. 123schoonmaken.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. Hieronder tref je een overzicht van onze bewerkers: 

Verwerker Taakomschrijving verwerker:    
Google & Analytics Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens laten ons zien hoe je op onze site terecht bent gekomen en hoe lang het bezoek duurt. Privacy Policy Google & Google Analytics 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen . Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie. 

Wij verstrekken persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij 123schoonmaken.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voor en gaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. Je kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vind je terug onder ‘rechten van betrokkenen’. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. 

Links naar andere websites 

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. 

Rechten van betrokkenen 

Je hebt het recht 123schoonmaken.nl te verzoeken om inzage in persoonsgegevens. Indien je een verzoek indient verlenen wij je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van je hebben. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk door een email te sturen.  

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kun je verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen. 

Klachten 

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@123schoonmaken.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent de klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen. Teven is er het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht in te dienen.

www.123schoonmaken.nl

Schoonmaak offerte(s) aanvragen

Schoonmaak Index vermelding

Schoonmaakbedrijf lid worden

*Schoonmaak Index vermelding, gratis
voor schoonmaakbedrijven gevestigd in NL

Dit zal sluiten in 11 seconden

You cannot copy content of this page

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan 123 schoonmaken helpen?