Na ontvangst van het ingevulde gratis lidmaatschap aanmeldformulier schrijven wij schoonmaakbedrijf als lid in en ontvangt de contactpersoon van het schoonmaakbedrijf vanaf dat moment de binnengekomen leads als deze is aangevraagd op 123schoonmaken.nl. Lidmaatschap is gratis en geen abonnement. De Leadprijs en lead aanbod is afhankelijk van promotie pakket keuze. Betaal schoonmaak leads per stuk, de Leadprijs tot wederopzegging.

Leads alleen voor leden

Voorwaarden Gratis Lidmaatschap

Wij hanteren geen filter. Alle binnengekomen leads worden toegezonden.

123schoonmaken.nl stuurt de schoonmaak offerte aanvraag tot een bruto vloeroppervlakte tot en met 350m² direct door aan ieder schoonmaakbedrijf lid. Schoonmaakbedrijven leden dienen zelf contact op te nemen met de potentiele schoonmaak klant en de offerte lead op te volgen. De vaste lead prijs geldt voor schoonmaak offerte aanvragen en schoonmaakopdrachten door klant tot een bruto vloeroppervlakte tot en met 350m².

Lidmaatschap is gratis. Betaal per schoonmaak lead

De toegezonden leads worden in een database gearchiveerd en wekelijks aan lid gefactureerd. Op de factuur worden de toegezonden leads vermeld. 123schoonmaken.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

  1. Kosten per lead t/m 350 m² bedragen € 20,00 Offerte Schoonmaak Lead
  2. Kosten per lead t/m 350 m² bedragen € 25,00 Schoonmaakopdracht Lead
  3. Kosten per lead t/m 350 m² bedragen € 35,00 Offerte op Maat aanvraag Lead

Klant aanvragen, schoonmaak leads vanaf 351m². Leadprijs In vooraf overleg & nader overeen te komen. Na wederzijds akkoord ontvangst van schoonmaak lead.)

  • Ongeacht het soort aanvraag en tot een offerte aanvraag/ opdracht plaatsing
  • Restitutie van de eenmalige leadprijs, de lead kosten wordt niet verleend.

123schoonmaken.nl hanteert deze voorwaarden. Als lid ontvangt u de aanvragen die wij binnen krijgen. 123schoonmaken.nl hanteert bij het toezenden van de leads geen afzonderlijke filters als het gaat om de uitgevraagde diensten.

De toegezonden leads worden in een database gearchiveerd en wekelijks aan u gefactureerd. Op de factuur worden de toegezonden leads vermeld.

123schoonmaken.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De kosten per lead bedragen zijn exclusief BTW, ongeacht het soort aanvraag.

De kosten geven wij aan in het lidmaatschap aanmeldformulier. Bij het uitblijven van de betalingsverplichtingen van lid, is 123schoonmaken.nl gemachtigd uw lidmaatschap per direct te beëindigen.

123schoonmaken.nl hanteert geen looptijden. U kunt uw lidmaatschap op ieder moment opzeggen. Opzegging kan simpel door dit via email of per telefoon aan ons te melden. Opnieuw aanmelden kan altijd.

123schoonmaken.nl stuurt simpel de aangeboden leads door naar haar leden. 123schoonmaken.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangevraagde leads en de waarde hiervan. Indien de aangeboden lead(s), voor u als lid, niet leidt tot het kunnen doen van een prijsopgave, offerte of andere vorm van dienstverlening, is 123schoonmaken.nl nimmer hiervoor aansprakelijk. Restitutie van de eenmalige leadkosten wordt niet verleend.

Lidmaatschap is gratis

123 Schoonmaken conform VSR Richtlijnen