Algemene Voorwaarden

van 123 Schoonmaken voor het gebruik van de aangeboden, getoonde diensten en services van 123 Schoonmaken.

Wij willen graag een goede dienstverlening bieden en werken altijd aan langdurige zakelijke relaties. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is wat je van 123 Schoonmaken kunt verwachten.

Doel van 123 Schoonmaken is om de vraag met het aanbod samen te brengen. De verkregen leads worden tegen betaling verkocht aan deelnemende partners en schoonmaakbedrijven leden.

Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening geldend en van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften, welke van toepassing zijn voor en door het gebruik van de website en diensten van 123 Schoonmaken, op domein www.123Schoonmaken.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat bezoeker en gebruiker deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf 123 Schoonmaken niet gebruiken als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden die op deze pagina en op domein www.123schoonmaken.nl duidelijk leesbaar en begrijpelijk worden vermeld.

Zijn er na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@123schoonmaken.nl

Definities
123 Schoonmaken: Een product, dienst, website, handelsnaam & domeinnaam van DGM van Raay project startdatum 12-3-2013 laatste versie 01-09-2023
Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met 123 Schoonmaken een overeenkomst sluiten met als doel van 123 Schoonmaken Offerteaanvragen te ontvangen.
Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerteaanvraag invult via de Website en of anders via electronische en/of persoonlijke manier van 123 Schoonmaken.
Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek om via de Website van 123 Schoonmaken in contact te komen met Partners.
Website: alle websites en social media accounts die 123 Schoonmaken exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die 123 Schoonmaken je o.a. via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen 123 Schoonmaken en jou.

En tevens voor schoonmaakbedrijf leden van 123 schoonmaken en overige partners, opdrachtgevers en afnemers

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met 123 Schoonmaken bent overeengekomen. 123 Schoonmaken heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen 123 Schoonmaken en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://123schoonmaken.nl.

Dienstverlening van 123 Schoonmaken
Via de Website van 123 Schoonmaken kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst 123 Schoonmaken stuurt je offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.

123 Schoonmaken brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar.
123 Schoonmaken is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.
Offerteaanvraag
Als 123 Schoonmaken je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag.
Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners die
123 Schoonmaken op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
123 Schoonmaken garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.
Jouw gegevens
123 Schoonmaken beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst 123 Schoonmaken naar het Privacy Beleid.

123Schoonmaken.nl Service Voorwaarden & Spelregels (Website Voorwaarden & Website gebruik)

100% server uptime is nooit te garanderen. Gebruik van de website is geheel vrijwillig.

Service Voorwaarden & Spelregels

Vakmannen, Leden en aangesloten schoonmaak partners van 123Schoonmaken.nl zijn trots op hun werk, zien schoonmaken als een VAK, en streven naar het leveren van kwaliteit en een uitstekende klantenservice met relaties en met de klant.


Om de kwaliteit te waarborgen en om ervoor te zorgen dat alle vakmannen, partners en leden de juiste service en kwaliteit bieden, gaan ze akkoord met de openlijk getoonde Voorwaarden & Spelregels.

Bij klachten en of feedback die via 123 Schoonmaken zijn verkregen zal 123 Schoonmaken bemiddelen, en indien nodig maatregelen treffen om het netwerk schoon te houden en de kwaliteit van de schoonmaak markt te kunnen waarborgen.

 • Behandel de klant met respect, zowel op het platform als erbuiten.

 • Ruim netjes op na het werk. Gedraag je als professionele ondernemer tegenover een betalende klant. Gebruik geen, nooit fysiek of verbaal geweld.

Natuurlijk komt respect van twee kanten en wijst 123 Schoonmaken de opdrachtgever, de klant ook op zijn / haar verantwoordelijkheid. Houd je aan de gemaakte afspraken met de klant en overige relaties.


Zorg ervoor dat je:

 • Op komt dagen, doorpakt, afspraken nakomt. Eerlijk bent en op tijd komt bij het opnemen van een offerte/afspraak.

 • De offerte oplevert binnen de afgesproken termijn.

 • Op komt dagen en op tijd komt bij het uitvoeren van het werk.


Als ondernemer heb je het druk. Dat begrijpen wij best. En het kan dus best zijn dat je soms door omstandigheden een gemaakte afspraak niet kunt naleven.

 • Zorg er dan wel voor dat je dit goed en tijdig communiceert, maak tijdig een nieuwe afspraak en bied, indien nodig excuses aan. En herstel compenseer eigen gemaakte ”foutjes”

 • Communiceer duidelijk met de klant over eventuele (extra) kosten, wanneer je kan beginnen en hoe lang het werk duurt. klanten willen duidelijkheid en zekerheid. Ze houden niet van verrassingen.
  Jij bent de expert, de specialist, de professional, de vakman en de klant vertrouwt op het
  beeld dat jij schetst.

 • Zorg er dus voor dat je helder communiceert als iets tegenvalt.

 • Zorg ervoor dat je vooraf helder communiceert wat de planning is.

 • Duidelijkheid en goede afspraken vooraf, voorkomt onnodig gedoe achteraf.

 • Zorg voor professionele, duidelijke berichten. Wanneer klanten hun keuze maken voor een – voor hun grote – investering in een opdracht, verwachten ze een professioneel bericht opvolging en eventule uitvoering.

 • Zorg er dus voor dat je in begrijpelijk Nederlands schrijft en communiceert. Doe geen onrealistisch lage biedingen, loze beloften etc. en gebruik geen waarschuwingen over kosten die voor jou verbonden zijn aan een reactie van de klant.

 • Offertes zijn helder en begrijpelijk.

 • Communiceer duidelijk over de BTW en betaaltermijn en betaalwijze. Maar ook de werkwijze, planning etc.

 • Lever altijd goed werk af, maak het werk af en los eventuele klachten/feedback netjes en fatsoenlijk op. Het belangrijkste van alles is natuurlijk dat je hoge kwaliteit werk aflevert.

 • Neem geen opdrachten aan die je eigenlijk niet kunt uitvoeren.

 • Maak geen beloften, afspraken die je niet kunt waarmaken. Je maakt het werk netjes af en laat de klant niet halverwege zitten.

 • Er kan altijd iets misgaan en daar kan een klacht uit voort komen.

 • Het is vooral belangrijk dat je deze netjes en fatsoenlijk afhandelt.

Kom je er niet uit met de klant? Dan kun je altijd contact met ons opnemen voor advies en/of bemiddeling. Dit geldt ook voor de klant en overige relaties.

Voorwaarden
Door ons platform te gebruiken, ben je automatisch akkoord met deze huisregels.
Bij klachten m.b.t. tot het eindresultaat dienen deze binnen 24 uur aangepakt te worden.
Bij klachten doen we onderzoek en op basis van verleden van het vak-bedrijf zullen we mogelijk overgaan tot een laatste waarschuwing of verwijdering van het platform en het 123 Schoonmaken Netwerk.


Heb je vragen en/of opmerkingen, dan kun je ons bijna 24/7 bereiken.

Geen gehoor? geen nood! Dan zijn we even druk. Laat een bericht achter, wij nemen altijd binnen 24 max 48 uur contact op.

Voor bijna alles biedt 123schoonmaken een passende oplossing aan.

Voorwaarden Gratis Lidmaatschap Schoonmaakbedrijf van 123 Schoonmaken

 • Wij hanteren geen filter. Alle binnengekomen leads worden toegezonden aan leden

 • 123schoonmaken.nl stuurt de schoonmaak offerteaanvraag direct door aan ieder schoonmaakbedrijf lid.

 • Schoonmaakbedrijven leden dienen zelf contact op te nemen met de potentiele schoonmaak klant en de schoonmaaklead op te volgen.

 • De vaste prijs per schoonmaak lead geldt voor schoonmaak offerteaanvragen.

 • Lidmaatschap is gratis.

 • Betaal per btw factuur per schoonmaak lead.

 • De toegezonden leads worden in een database gearchiveerd en wekelijks aan lid gefactureerd.

 • Op de factuur worden de toegezonden leads vermeld.

 • 123 Schoonmaken hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  1. Kosten per schoonmaak offerteaanvraag, schoonmaak offerte lead bedraagt € 29,50.
  2. Kosten per schoonmaak lead, overige bedraagt € n.o.t.k.

 • Leadprijs In vooraf overleg & nader overeen te komen. Na wederzijds akkoord ontvangst van schoonmaak lead.)

 • Ongeacht het soort aanvraag en tot een offerte aanvraag/ opdracht plaatsing

 • Restitutie van de eenmalige leadprijs, de lead kosten wordt niet verleend.

 • 123 Schoonmaken hanteert deze voorwaarden. Als lid ontvangt u de aanvragen die wij binnen krijgen.

 • 123 Schoonmaken hanteert bij het toezenden van de leads geen afzonderlijke filters als het gaat om de uitgevraagde diensten.

 • De toegezonden leads worden in een database gearchiveerd en wekelijks aan u gefactureerd. Op de factuur worden de toegezonden leads vermeld.

 • 123 Schoonmaken hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 • De kosten per lead bedragen zijn exclusief BTW, ongeacht het soort aanvraag.

 • De kosten geven wij aan in het lidmaatschap aanmeldformulier. Bij het uitblijven van de betalingsverplichtingen van lid, is 123 Schoonmaken gemachtigd uw lidmaatschap per direct te beëindigen.

 • 123 Schoonmaken hanteert geen looptijden. U kunt uw lidmaatschap op ieder moment opzeggen. Opzegging kan simpel door dit via email of per telefoon aan ons te melden.

 • Opnieuw aanmelden als lid kan altijd.

 • 123 Schoonmaken behoudt het recht om Lidmaatschap aanvragen, zonder opgave van redenen te weigeren.
 • Lidmaatschap van 123 Schoonmaken biedt geen garanties en 123 Schoonmaken is nimmer aansprakelijk voor schade in de bedrijfsvoering van partners, gebruikers en leden.
 • 123 Schoonmaken stuurt simpel de aangeboden leads door naar haar leden.

 • 123 Schoonmaken is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangevraagde leads en de waarde hiervan.

 • Indien de aangeboden lead(s), voor u als lid, niet leidt tot het kunnen doen van een prijsopgave, offerte of andere vorm van dienstverlening, is 123 Schoonmaken nimmer hiervoor aansprakelijk.

 • Restitutie van de eenmalige leadkosten wordt niet verleend.

Klachten
123 Schoonmaken wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij de
verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van
123 Schoonmaken, verzoeken wij dit te melden via het e-mailadres
info@123schoonmaken.nl.
Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden
ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een
beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
123 Schoonmaken streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te
voorzien.
Aansprakelijkheid
123 Schoonmaken is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van
123 Schoonmaken.
123 Schoonmakenis niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
123 Schoonmakenis niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen
en/of nalaten van een Partner.
De aansprakelijkheid van 123 Schoonmaken is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123 Schoonmaken
Nietigheid
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is,
verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het
nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel
mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door 123 Schoonmaken te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezit 123 Schoonmaken en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op 123 Schoonmaken. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf 123 Schoonmaken voor je eigen gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd

Je mag geen:

Materiaal van 123 Schoonmaken kopiëren of opnieuw publiceren

Materiaal van 123 Schoonmaken verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Materiaal van 123 Schoonmaken reproduceren, dupliceren of kopieren

Her distribueren van inhoud van 123 Schoonmaken

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. 123 Schoonmaken filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van 123 Schoonmaken zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is 123 Schoonmaken niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

123 Schoonmaken behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je 123 Schoonmaken een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

dot.com-gemeenschap sites;

verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

online directory-distributeurs;

internetportalen;

accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van 123 Schoonmaken; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar 123 Schoonmaken . Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van 123 Schoonmaken of ander artwork, teksten, slogans, afbeeldingen, beeld en geluid materiaal is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Toepasselijk recht
Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is
Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene
voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van
Rechtbank Rotterdam.

Schoonmaak Offerte Aanvragen