123schoonmaken.nl respecteert ieder zijn of haar privacy en persoonlijke omstandigheden.

Om aan de wensen van de aanvrager van diensten  en services te voldoen, zijn persoonlijke gegevens nodig. In dit Privacy Beleid lees je welke gegevens 123schoonmaken.nl van aanvrager van bijv. een offerte aanvraag via 123schoonmaken.nl, gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op website 123schoonmaken.nl (de Website) en de diensten en services die 123schoonmaken.nl aanbiedt (de Diensten). Wij behandelen persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit beleid is, geldend en van toepassing bij vrijwillig gebruik van diensten en / of website van 123schoonmaken.nl

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Grondslagen
We kunnen je gegevens op verschillende momenten bewaren en verwerken, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten en/of als je contact met ons opneemt. Wij mogen je gegevens verwerken om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Voor de verwerking van een aantal gegevens hebben we een gerechtvaardigd belang.

Verder zullen we je gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken en om zo goed als mogelijk aan de aanvraag eisen en wensen te kunnen voldoen van onze Website en Diensten kunnen wij de volgende gegevens van nodig hebben:

Naam;
Adresgegevens;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bedrijfsgegevens
IP-adres.
Wij kunnen ook informatie van je verzamelen die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

de naam van de browser die je gebruikt;
het besturingssysteem dat je gebruikt;
de service provider waarmee je internettoegang heeft;
het soort device waarmee je verbinding maakt met de Website.

Offerteaanvraag en of overige diensten en service meldingen en of aanvragen en verzoeken tot het leveren van diensten en services tbv de aanvrager.
De door jou ingevulde gegevens in de aanvraag verwerken wij om onze Dienst aan je te kunnen uitvoeren. Wij zenden je offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante bij ons aangesloten dienstverleners door die de door jouw gezochte dienst aanbieden. Dit doen wij met het doel dat zij aan jou een offerte kunnen uitbrengen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen je gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief
123schoonmaken.nl verstuurt soc. media posts, nieuwsbrieven, en overige e-mails. Zo blijft men op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. De contactgegevens gebruiken wij om je deze nieuwsbrief aan te bieden. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk.

Wij zullen je gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden je gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles, zoveel als mogelijk aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met je gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten;
beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
geheimhoudingsverklaringen van werknemers;
back-up van de gegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij persoonlijke gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen je gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld: onze hosting partij. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met je gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken je gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden
Om onze Dienst aan je te kunnen leveren, delen we je gegevens in de offerteaanvraag met andere partijen, die geen verwerker zijn: de dienstverleners die volgens ons selectieproces jou een offerte kunnen uitbrengen. Met deze partijen spreken wij af dat ze je gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van je hebben gekregen: het uitbrengen van een offerte aan jou.

Doorgifte
Wij zullen je gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen je gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor je gegevens.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookie
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op, op je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van het privacy beleid
Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen. Als wij het privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten
De gegevens die we van je verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens;
je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens;
je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij je gegevens onrechtmatig verwerken;
je mag je toestemming om je gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van je verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
E-mailadres: info@123schoonmaken.nl

123schoonmaken.nl – Een product, dienst, website, handelsnaam & domeinnaam van DGM van Raay project startdatum 12-3-2013 laatste versie 01-09-2023

Klachten
Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@123schoonmaken.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.